På Gaustad toppen

Familien på Stumne gård består av meg Merete Viksås, Trond B. Holt ( Konsulent i Tine og bonde) og sønnene våre Sindre, Syver og Sjur.

Vi holder til på Hadeland på ca 4oo m.

Vi har et Inn På Tunet tilbud for ungdommer og voksne.

Vi selger også fortilskudd til hest og ensilage. 

Sindre er en aktiv 22 åring.

Syver er en aktiv 14 åring som VANT Oppdalskarusellen

Han er veldig glad i fotball og ski

Sjur er en aktiv 12 åring

Han liker å stå på ski, løpe og fotball

Merete liker å jobbe med hester og ungdommer.

Trond jobber i Tine og er bonde :)